XPAVE sustav dizajniran je tako da osigura brz
i siguran pristup podzemnim komorama i kanalima gdje se
mora održavati estetika i na popločanim površinama.

Aluminij

Pocinčani čelik

Nehrđajući čelik ( inox )